Klachten en Misbuik

Klachten

Een klacht betekent dat u een geschil heeft met een signbedrijf waar u zelf, onderling niet uit komt. Dit signbedrijf draagt het Signkeur keurmerk en is aangesloten bij de Stichting Keurmerk Signbedrijven.

Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op geleverde producten, problemen met betalingen, kwaliteit, service etc.

Geschillen

Neemt u geen genoegen met de reactie van de keurmerkhouder op uw klachten, dan kunt u binnen twintig dagen per e-mail een geschil aanmelden bij Stichting Keurmerk Signbedrijven. De keurmerkhouder heeft dertig dagen tijd om te reageren. Stichting Keurmerk Signbedrijven informeert u over het resultaat. U heeft tien dagen de gelegenheid om de Stichting te laten weten of u de geschillenbeslechting wilt voortzetten. Stichting Keurmerk Signbedrijven zal vervolgens binnen dertig dagen een oordeel vellen. 

Misbruik

Misbruik betekent dat een signbedrijf dat niet is aangesloten bij de Stichting Keurmerk Signbedrijven toch het Signkeur logo voert. Door dit te melden kunnen wij de betreffende signbedrijf sommeren het logo te verwijderen. U kunt misbruik melden door een e-mail te sturen naar misbruik@signkeur.nl

Contact informatie

Stichting Keurmerk
Signbedrijven.
Tel.: 084 8688088
Fax : 084 8702026
Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur
Kierkegaardhof 74
1277 AL HUIZEN
info@signkeur.nl
Kvk. Nr. 53204670
BTW nr:
NL850792630B01

KLACHT OF MISBRUIK melden

Wij stellen het zeer op prijs indien u een klacht of misbruik wilt melden. Heeft u klachten over een bij Signkeur aangesloten signbedrijf, dan kunt u hiervan melding maken middels het online klachtenformulier op deze website.
Let op: klachten worden alleen in behandeling indien deze voldoen aan het klacht- en geschilregelement.

Stap 1: U vult het online klachtenformulier in.

Stap 2: Stichting Keurmerk Signbedrijven legt de klacht voor aan de keurmerkhouder. De keurmerkhouder heeft vervolgends twintig dagen tijd om te reageren op de klacht.

Stap 3: Stichting Keurmerk Signbedrijven informeert u over het resultaat.  

hier melden

Contact formulier

Bericht:
Versturen